Elektronická textová přání, blahopřání, přáníčka

Elektronická textová přání, blahopřání, přáníčka ukončení studia

Ukončení studia
Úspěšné ukončení studia je důvodem k oslavám. Pro někoho je ukončení studia zásadním životním mezníkem, kdy vymění učebnice za práci. Pro jiného je ukončení studia pouze jedním z kroků po němž následuje další studium na jiné škole (střední nebo vysoké škole). Tak či onak, pokud Vaše dítě, přítel, přítelkyně nebo kdokoliv blízký právě úspěšně zakončil školu příslušnou zkouškou, je vhodné mu předat blahopřání - přání k ukončení studia. Nejlepší je zvolit nějaký pěkný vtipný text gratulace.


Ukončením studia myslíme především úspěšné absolvování devítileté základní školní docházky, složení maturitní zkoušky, složení státních zkoušek včetně obhajoby při vysokoškolském bakalářském studiu (titul Bc. se předá při slavnostním obřadu - tzv. sponse) nebo složení státních zkoušek včetně obhajoby při magisterském studiu (titul Mgr. nebo Ing. se předává při slavnostním obřadu zvanému promoce).